Veřejná zakázka: VZ 65.20 „Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2559
Systémové číslo: P20V00000532
Evidenční číslo zadavatele: VZ 65.20
Datum zahájení: 22.10.2020
Nabídku podat do: 10.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 65.20 „Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52“ spočívající ve výměně stávajících oken na schodišti a v tělocvičně a to dle dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52“, dle projektové dokumentace zpracované společností Atris, s.r.o., IČO: 28608909.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy

Předpokládaná doba plnění: 6/2021 – 8/2021, zadavatel si vyhrazuje provedení prací v době školních prázdnin

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 479 339 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy