Veřejná zakázka: VZ 80.20 Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2591
Systémové číslo: P20V00000565
Evidenční číslo zadavatele: VZ 80.20
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 27.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 80.20 Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na výměnu plynových nebo kombinovaných sporáků za sporáky plynové nebo kombinované v obsazených bytech v bytových domech (specifikovaných v příloze č. 3 rámcové smlouvy) v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih.
Popis prací:
- demontáž, odvoz a likvidace starého sporáku, dodávka a montáž nového plynového nebo kombinovaného sporáku,
- demontáž, odvoz a likvidace starého kulového ventilu a dodávka a montáž nového kulového kohoutu 1/2“ (rovný, rohový),
- demontáž, odvoz a likvidace staré plynové připojovací hadice a dodávka a montáž nové plynové připojovací hadice do délky 2 m,
- úklid místa plnění díla
- kontrola těsnosti v souladu s platnou legislativou (zaspána v montážním listu).
Výměna sporáků bude probíhat v pracovních dnech na základě e-mailových objednávek podle aktuálních potřeb zadavatele a nemusí týkat všech objektů specifikovaných v příloze č. 3 závazného návrhu rámcové smlouvy. Na dílčí zakázku zhotovitel vystaví pracovní výkaz, který musí mimo jiné obsahovat specifikace dílčí zakázky (jméno a příjmení, adresa, číslo bytové či nebytové jednotky v bytovém domě, specifikace závady apod.), a použitý materiál pro splnění zakázky včetně ceny. Pracovní výkaz bude potvrzen příslušným referentem – technikem DaBF. Pracovní výkazy budou nedílnou součástí vystavené faktury, která bude zaslána odboru bytového a ostatního hospodářství příslušnému pověřenému zaměstnanci prostřednictvím pošty nebo předána na podatelně úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Před instalaci kombinovaného sporáku v bytě zadavatel zajistí připojení elektrorozvodů pro tento účel včetně příslušného jištění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy