Veřejná zakázka: VZ 82.20 Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2596
Systémové číslo: P20V00000570
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 25.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 82.20 Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby spočívající v provedení opravy svislé hydroizolace části objektu – rozebrání plochy z žulových kostek, provedení výkopových prací, provedení nové hydroizolace, drenáže, zpětné provedení povrchu ze žulových kostek, okapového chodníku, terénní úpravy a s tím související práce. V suterénu A budou provedeny nové sanační omítky vč. výmalby, částečná injektáž, oprava podlah a výměna vnitřních dveří, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Elenou Čimburovou, IČO: 40325211 v 03/2020.

Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Jedná se o objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, vztahují se na něj ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 132 046 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky