Veřejná zakázka: VZ 82.20 Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2596
Systémové číslo: P20V00000570
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 25.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 82.20 Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby spočívající v provedení opravy svislé hydroizolace části objektu – rozebrání plochy z žulových kostek, provedení výkopových prací, provedení nové hydroizolace, drenáže, zpětné provedení povrchu ze žulových kostek, okapového chodníku, terénní úpravy a s tím související práce. V suterénu A budou provedeny nové sanační omítky vč. výmalby, částečná injektáž, oprava podlah a výměna vnitřních dveří, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Elenou Čimburovou, IČO: 40325211 v 03/2020.

Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Jedná se o objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, vztahují se na něj ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 132 046 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy