Veřejná zakázka: VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2783
Systémové číslo: P21V00000092
Evidenční číslo zadavatele: VZ 04.21
Datum zahájení: 26.02.2021
Nabídku podat do: 19.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu:
- Venkovní zateplení kompletu budov (pavilony) včetně střechy, včetně provedení terénních úprav přilehlých prostranství budov v souvislosti s provedením zateplení (okapové chodníčky).
- V případě potřeby provést potřebné průzkumy související se zateplením střechy; a pro zajištění odvedení dešťové vody ze střechy (okapové roury).
- Úpravy všech tří hlavních vstupů do školy, úprava stříšky, vstupní schody, nájezdová rampa pro kočárky, nové venkovní osvětlení.
- Úprava okapových chodníků kolem celé budovy.
- Nové přístupové chodníky v areálu školky.
- Odstranění nepotřebných antén a jejich vedení.
- Výměna hromosvodů.
- V zadní části zahrady odstranění dvou betonových zídek a ocelového plotu, úprava teras – nová dlažba, úprava přístupových schodů do tříd z teras.
- Úprava schodu u vstupu do letní umývárny.
Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání stavebního povolení a pro provádění stavby nebo její části dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 934 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky