Veřejná zakázka: VZ 06.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2785
Systémové číslo: P21V00000094
Evidenční číslo zadavatele: VZ 06.21
Datum zahájení: 26.02.2021
Nabídku podat do: 15.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 06.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu:
- demontáž starého a montáž nového oplocení – vyšší plot (drátěná oka),
- dvě uzamykatelné branky do areálu hřiště,
- nový přístupový chodník z asfaltu v areálu hřiště,
- odstranění dvou schodišť na obvodu hřiště ve svahu,
- navržení nekrytých laviček ve svahu (vč. nových přístupových schodů),
- v areálu hřiště umístit: tartanová běžecká dráha (100 m), běžecký ovál tartanový (dráhy dle možnosti počtu umístění - min.3 - 4), dráha pro hod oštěpem granátem, (kombinace tartan-trávní porost, tráva jako dopadiště, tartan jako místo pro odhoz), vrhačský betonový kruh pro kouli a škvárové dopadiště,
- uprostřed oválu hřiště umístit travnaté fotbalové hřiště s pevnými brankami (5m) do betonových patek, za fotbalovými brankami umístit průhlednou drátěnou stěnu jako zábranu,
- dráha na skok do dálky s pískovištěm pro doskok,
- na ploše hřiště v oválu umístit lavičky pro sportovce (střídačky),
- ostatní plochy v areálu travnaté,
- doplnění betonových odpadkových košů.
Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání stavebního povolení a pro provádění stavby nebo její části dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 934 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky