Veřejná zakázka: VZ 90.21 „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3348
Systémové číslo: P21V00000657
Evidenční číslo zadavatele: VZ 90.21
Datum zahájení: 07.10.2021
Nabídku podat do: 20.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 90.21 „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka“, spočívající v opravě stávajícího sociálního zařízení pro děti a opravě dispozičně navazujícího sociálního zařízení pro dospělé, včetně výměny veškerých rozvodů, a to pro 4 třídy. Bude provedena výměna obkladů, podlahové krytiny, dveří, budou dodány nové zařizovací předměty. Vše bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností ČOS exim s.r.o., IČO: 47237287, v 05/2021.

Stavba bude provedena za provozu MŠ, a to ve 2 etapách po jednotlivých budovách:

• I.etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A,
• II.etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 833 721 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy