Veřejná zakázka: VZ 95.21 Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44, 46

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3551
Systémové číslo: P22V00000017
Evidenční číslo zadavatele: VZ 95.21
Datum zahájení: 07.01.2022
Nabídku podat do: 18.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 95.21 Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44, 46
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44, 46“ spočívající v sanaci objektů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 40, 44, 46 v Ostravě - Hrabůvce. Účelem je zmírnění dopadu šíření zemní vlhkosti v soklové části zdiva a nadzemních konstrukce. Projekt toto řeší systémem pasívní hydroizolace – drenážováním spodní části objektu. Po obvodu objektu bude proveden systém drenáží, které budou zaústěny do vsakovacích šachet. Na podzemní části soklové části bude provedena nopová folie, ukončená perforovanou provětrávací lištou nad úrovní okapového chodníku. Kolem objektů budou provedeny nové okapové chodníky. Vše dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Lampou, IČO: 018 63 118, v 05/2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 047 998 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky