Veřejná zakázka: VZ 03.22 Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce, Etapa I. – IV.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3587
Systémové číslo: P22V00000053
Evidenční číslo zadavatele: VZ 03.22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-011583
Datum zahájení: 19.01.2022
Nabídku podat do: 10.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 03.22 Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce, Etapa I. – IV.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dílo je rozděleno na Etapu I., II., III. a IV., přičemž realizace Etapy IV. je podmíněna navýšením rozpočtu městského obvodu v průběhu roku 2022, nejdéle však do 15. 7. 2022. Pokud objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro realizaci Etapy IV., nebude tato část v rámci veřejné zakázky realizována. Stávající kryt chodníků z litého asfaltu, betonu či dlažby bude odstraněn. Předpokládá se, že pod krytem chodníku se nachází podkladní vrstva z prostého betonu, která bude rovněž odstraněna. Podloží bude v případě potřeby lokálně sanováno. Nová konstrukce chodníku bude z ŠD 0/32 a zámkové dlažby typu Hprofil (KOST) šedá tl. 8 cm, kladené do štěrkového lože. V místech, kde je přechod pro chodce či místo pro přecházení, bude provedena úprava chodníku tak, aby vyhovovala vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Všechny obrubníky BO10 a KS3 budou osazeny do správné polohy. Poškozené obrubníky budou nahrazeny novými. Dále bude provedena oprava a úprava uličních vpustí, šoupat a revizních šachet.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 669 961 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky