Veřejná zakázka: VZ 27.22 Provádění dezinsekce, deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3720
Systémové číslo: P22V00000186
Evidenční číslo zadavatele: VZ 27.22
Datum zahájení: 10.03.2022
Nabídku podat do: 23.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 27.22 Provádění dezinsekce, deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky na průběžné zajišťování dezinsekce, deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
dílčí část 1 – dezinsekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- monitoring a likvidace štěnic;
- dezinsekce mravenců, švábů, rusů a jiného lezoucího hmyzu;
- likvidace bodavého hmyzu,

dílčí část 2 – deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- celoplošná i lokální deratizace včetně likvidace uhynulých hlodavců;
- dezinfekce bytu po zemřelém;
- odstranění holubů včetně likvidace a dezinfekce prostor.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí (samostatné) části. Účastník může podat nabídku pro obě části této veřejné zakázky nebo pouze pro jím vybranou část samostatně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy