Veřejná zakázka: VZ 48.22 RINGO Ostrava-Jih, centrum sportu pro každého - dodávka 2ks modulových buněk pro sportovní náčiní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3900
Systémové číslo: P22V00000366
Datum zahájení: 16.06.2022
Nabídku podat do: 04.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 48.22 RINGO Ostrava-Jih, centrum sportu pro každého - dodávka 2ks modulových buněk pro sportovní náčiní
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby s názvem RINGO Ostrava-Jih, centrum sportu pro každého - dodávka 2ks modulových buněk pro sportovní náčiní. Realizace spočívá v umístění 2ks modulových buněk pro skladování sportovního náčiní, vč. souvisejících stavebních prací, dle projektové dokumentace s názvem „RINGO Ostrava-Jih na parc. č. 73/47 v k. ú. Dubina u Ostravy“ zpracované společností: CHCI-DŮM s.r.o., IČO: 03886964, datum 4/2022, pod zakázkovým číslem CH305.
Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými normami.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 817 683 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky