Veřejná zakázka: VZ 83.22 Oprava přístupové rampy do budovy C, ÚMOb O.-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4086
Systémové číslo: P22V00000553
Evidenční číslo zadavatele: VZ 83.22
Spisová značka: S-JIH/097639/22
Datum zahájení: 13.10.2022
Nabídku podat do: 26.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 83.22 Oprava přístupové rampy do budovy C, ÚMOb O.-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava přístupové rampy do budovy C, ÚMOb O.-Jih” spočívající ve vybourání stávajících dlažeb přístupových ramp a schodišť do budovy C, sloužících jako bezbariérový přístup pro občany. Následně bude provedena oprava hydroizolace a pokládka nových protiskluzových dlažeb, provedení opravy omítek bočního zábradlí, opravy okapového chodníku a odvodňovacího žlabu, oprava venkovní omítky soklu, výměna vstupních dveří do budovy C, včetně provedení souvisejících stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Framos v.o.s., IČO: 47984023 v 03/2022. Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.
Předpokládaná doba plnění: 04/2023 – 06/2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 373 550 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy