Veřejná zakázka: VZ 72.22 Část 2b Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových objektech

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4136
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ 72.22 Provádění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Název a popis předmětu

  • Název: VZ 72.22 Část 2b Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových objektech
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na provádění revizí a kontrol - kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů pro rok 2023 a 2024 v nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih dle obecně platných závazných právních předpisů a příslušných technických norem a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.


Předpokládaná hodnota

  • 160 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky