Veřejná zakázka: 1. dílčí část VZ 04.23 - ořezy dřevin

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4269
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ 04.23 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih

Název a popis předmětu

  • Název: 1. dílčí část VZ 04.23 - ořezy dřevin
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
1. dílčí část - ořezy dřevin, a to provedení řezů udržovacích, zdravotních, tvarovacích a stabilizačních, dle mapových podkladů nebo zadání na místě samém, všechny řezy budou prováděny dle Standardů péče o přírodu a krajinu, řada A - řez stromů, vydaných Lesnickou a dřevařskou fakultou, Mendelovy univerzity v Brně a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, podrobněji viz https://nature.cz/web/cz/platne-standardy


Předpokládaná hodnota

  • 4 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky