Veřejná zakázka: VZ 09.23 Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4312
Systémové číslo: P23V00000088
Evidenční číslo zadavatele: VZ 09.23
Spisová značka: S-JIH/015829/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 09.02.2023
Nabídku podat do: 21.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 09.23 Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v drobných stavebních úpravách v BD, změna užívání z bydlení na muzejní expozici dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Frašem, IČO: 03142060, v 07/2022, pod zakázkovým číslem 03/07/2022.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 326 985 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků