Veřejná zakázka: VZ 32.23 3. část - pro lokalitu J. Kotase x Tlapákova

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4554
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zeleně

Název a popis předmětu

  • Název: VZ 32.23 3. část - pro lokalitu J. Kotase x Tlapákova

Stručný popis předmětu:
Projektové dokumentace budou řešit:
- dosadbu vhodných dřevin,
- vhodné pěstební zásahy na dřevinách,
- dosadbu kvetoucích dřevin a výsadbu extenzivních trvalkových záhonů
- doplnit plochy o vhodné prvky rekreace a vybavenosti,
-řešit stanovení hierarchie cestní sítě.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky