Veřejná zakázka: VZ 55.23 Zpracování projektové dokumentace „ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina – rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4642
Systémové číslo: P23V00000419
Evidenční číslo zadavatele: VZ 55.23
Spisová značka: S-JIH/080438/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-035997
Datum zahájení: 10.08.2023
Nabídku podat do: 14.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 55.23 Zpracování projektové dokumentace „ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina – rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti pro akci „ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina – rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení.“ Jedná se o dvou - podlažní nezateplený objekt, který slouží ke stravování žáků a pedagogů školy. V 1.NP je zásobování a sklady a částečně je zde zázemí školy. Ve 2.NP je pak výrobní a sociální zázemí a také jídelna strávníků. Projektová dokumentace bude řešit modernizaci školní kuchyně. Cílem je navrhnout moderní provoz s minimem investic a zajistit vysokou energetickou efektivitu provozu. Dále bude projektová dokumentace zahrnovat stavební úpravy prostoru, komplexní návrh vzduchotechniky, měření a regulace, nové povrchové úpravy podlahy a stěn, nové rozvody médií a osvětlení, výmalbu a celkovou modernizaci kuchyně – koncepční technologický projekt. Součástí bude návrh optimální skladby varné technologie a také dispoziční úpravy.
Projektová dokumentace bude v souladu s podmínkami dotačního titulu – 9. výzva OPŽP - Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.2 „Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů – https://opzp.cz/dotace/9-vyzva.
Součástí zadávací dokumentace je studie zpracovaná firmou BKB Metal, a.s., IČO: 25355643, Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky