Veřejná zakázka: VZ 79.23 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4794
Systémové číslo: P23V00000571
Evidenční číslo zadavatele: VZ 79.23
Spisová značka: S-JIH/107058/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-058511
Datum zahájení: 26.10.2023
Nabídku podat do: 15.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 79.23 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- držení nepřetržité havarijní pohotovosti,
- výjezd a zásah k odstranění havarijního stavu.
Podrobněji viz výzva k podání nabídky.
Předpokládaná doba plnění od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 3,1 mil. Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Zhotovitel je povinen zahájit provádění havarijní služby ode dne stanoveného v písemné výzvě objednatele zaslané zhotoviteli nejméně 14 dní předem. V případě, že ze strany objednatele nebude tato výzva učiněna, zhotovitel zahájí provádění havarijní služby dne 1. 1. 2024.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky