Veřejná zakázka: VZ 79.23 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4794
Systémové číslo: P23V00000571
Evidenční číslo zadavatele: VZ 79.23
Spisová značka: S-JIH/107058/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.10.2023
Nabídku podat do: 15.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 79.23 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- držení nepřetržité havarijní pohotovosti,
- výjezd a zásah k odstranění havarijního stavu.
Podrobněji viz výzva k podání nabídky.
Předpokládaná doba plnění od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 3,1 mil. Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Zhotovitel je povinen zahájit provádění havarijní služby ode dne stanoveného v písemné výzvě objednatele zaslané zhotoviteli nejméně 14 dní předem. V případě, že ze strany objednatele nebude tato výzva učiněna, zhotovitel zahájí provádění havarijní služby dne 1. 1. 2024.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy