Veřejná zakázka: VZ 82.23 Provádění klempířských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4795
Systémové číslo: P23V00000572
Evidenční číslo zadavatele: VZ 82.23
Spisová značka: S-JIH/107055/23
Datum zahájení: 26.10.2023
Nabídku podat do: 07.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 82.23 Provádění klempířských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby klempířských prací v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- opravy a výměny střešních svodů, okapů, popř. jiných klempířských prvků na bytovém domě, včetně čištění;
- opravy, výměny venkovních parapetů;
- opravy, výměny a instalace zábran proti holubům
- čištění střešních svodů, okapů a jiných klempířských prvků apod.,
Podrobněji viz výzva k podání nabídky.

Lhůtu plnění díla stanovuje zadavatel na celý rozsah předmětu díla, a to od 1.1.2024 do 31.12.2025 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 4 mil. Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky