Veřejná zakázka: VZ 84.23 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4836
Systémové číslo: P23V00000613
Evidenční číslo zadavatele: VZ 84.23
Spisová značka: S-JIH/112442/23
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 21.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 84.23 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- opravy netěsností rozvodů vody a topení;
- opravy, popř. výměny odpadních stoupaček v instalačních šachticích (dále jen „IŠ“);
- opravy, popř. výměny stoupaček SV, TUV, cirkulací;
- opravy, popř. výměny bytových rozvodů vody, uzávěrů SV a TUV v IŠ;
- pročištění popř. výměny přípojek ležaté a svislé kanalizace;
- opravy vnitřních střešních svodů;
- opravy rozvodů ÚT, prasklých topných článků v bytě nebo společných prostorách domu, popř. jejich výměny, opravy popř. výměny ventilů ÚT, kompenzátorů; apod.;
- výměny drobných zařizovacích předmětů (např.: vodovodní baterie, sanitárního zařízení, kuch. pracovní desky, dřez, apod.);
- součinnost s dodavatelem tepla např. při: vypouštění vody ze systému, proplachů domovních rozvodů teplé vody, odstavení topného systému z důvodu provedení havarijní opravy apod.
Podrobněji viz výzva k podání nabídky.

Lhůtu plnění díla stanovuje zadavatel na celý rozsah předmětu díla, a to od 1.1.2024 do 31.12.2024 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 4,5 mil. Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky