Veřejná zakázka: VZ 84.23 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4836
Systémové číslo: P23V00000613
Evidenční číslo zadavatele: VZ 84.23
Spisová značka: S-JIH/112442/23
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 21.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 84.23 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- opravy netěsností rozvodů vody a topení;
- opravy, popř. výměny odpadních stoupaček v instalačních šachticích (dále jen „IŠ“);
- opravy, popř. výměny stoupaček SV, TUV, cirkulací;
- opravy, popř. výměny bytových rozvodů vody, uzávěrů SV a TUV v IŠ;
- pročištění popř. výměny přípojek ležaté a svislé kanalizace;
- opravy vnitřních střešních svodů;
- opravy rozvodů ÚT, prasklých topných článků v bytě nebo společných prostorách domu, popř. jejich výměny, opravy popř. výměny ventilů ÚT, kompenzátorů; apod.;
- výměny drobných zařizovacích předmětů (např.: vodovodní baterie, sanitárního zařízení, kuch. pracovní desky, dřez, apod.);
- součinnost s dodavatelem tepla např. při: vypouštění vody ze systému, proplachů domovních rozvodů teplé vody, odstavení topného systému z důvodu provedení havarijní opravy apod.
Podrobněji viz výzva k podání nabídky.

Lhůtu plnění díla stanovuje zadavatel na celý rozsah předmětu díla, a to od 1.1.2024 do 31.12.2024 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 4,5 mil. Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy