Veřejná zakázka: VZ 75.23 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Horymírova, I. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4924
Systémové číslo: P23V00000701
Evidenční číslo zadavatele: VZ 75.23
Spisová značka: S-JIH/002691/24
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-059282
Datum zahájení: 21.12.2023
Nabídku podat do: 31.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 75.23 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Horymírova, I. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce ul. Horymírova, I. etapa“.
Záměr představuje první etapu kompletní rekonstrukce ulice Horymírova a zahrnuje území od křížení s ul. Dolní (u kostela Husův sbor) po křížení s ul. Rezkova.
Předpokládá kompletní rekonstrukci místních komunikací, tj. rekonstrukci vozovky, přilehlých chodníků, parkovišť, stání pro kontejnery, současně novou výstavbu parkovišť, chodníků na vhodných místech. Cílem je celková úprava dopravního prostoru, uvedení komunikací do stavu dle platných technických norem, zajištění bezbariérového užívání komunikací, zlepšení organizace statické dopravy navýšením počtu parkovacích míst či úpravou organizace dopravy na stávajících parkovacích plochách, zlepšení podmínek pro chodce vybudováním komunikací pro pěší ve využívaných trasách.
Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti stavby zadavatel požaduje realizační dokumentaci rozdělit na několik dílčích částí, které bude možno následně realizovat samostatně.
Zadavatel upozorňuje na možnost podání projektu do některého dotačního titulu. V době vyhlášení veřejné zakázky zadavatel nezná konkrétní dotační titul, o který se bude ucházet.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky