Veřejná zakázka: VZ 17.24 Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina – 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5102
Systémové číslo: P24V00000162
Evidenční číslo zadavatele: VZ 17.24
Spisová značka: S-JIH/027710/24
Datum zahájení: 08.03.2024
Nabídku podat do: 21.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 17.24 Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina – 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina – 1. etapa“ spočívající v provedení výměny stávajících rozvodů vody a kanalizace, provedení opravy sociálních zařízení v rozsahu výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a s tím souvisejících prací, dle projektové dokumentace zpracované společností Ing. Jaromír Provazník, IČO: 15499341, v 02/2023.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Předpokládaná doba plnění: 08/2024 – 10/2024.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 393 659 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy