Veřejná zakázka: VZ 24.24 Oprava zahradní terasy při MŠ A. Kučery 31, Ostrava – Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5145
Systémové číslo: P24V00000205
Evidenční číslo zadavatele: VZ 24.24
Spisová značka: S-JIH/035828/24
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 17.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 24.24 Oprava zahradní terasy při MŠ A. Kučery 31, Ostrava – Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava zahradní terasy při MŠ A. Kučery 31, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající v realizaci herní plochy o rozměrech 30,60 x 5,00 m z celoprobarveného EPDM gumového granulátu. Vybourá se stávající nevyhovující betonová plocha a nová vrstva EPDM se provede na zhutněnou štěrkovou vrstvu, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 02/2024 pod zakázkovým číslem: IV/2024.
Zadavatel si výlučně vyhrazuje dobu provedení díla v měsíci červenci 2024, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 886 412 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky