Veřejná zakázka: VZ 24.24 Oprava zahradní terasy při MŠ A. Kučery 31, Ostrava – Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5145
Systémové číslo: P24V00000205
Evidenční číslo zadavatele: VZ 24.24
Spisová značka: S-JIH/035828/24
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 17.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 24.24 Oprava zahradní terasy při MŠ A. Kučery 31, Ostrava – Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava zahradní terasy při MŠ A. Kučery 31, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající v realizaci herní plochy o rozměrech 30,60 x 5,00 m z celoprobarveného EPDM gumového granulátu. Vybourá se stávající nevyhovující betonová plocha a nová vrstva EPDM se provede na zhutněnou štěrkovou vrstvu, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 02/2024 pod zakázkovým číslem: IV/2024.
Zadavatel si výlučně vyhrazuje dobu provedení díla v měsíci červenci 2024, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 886 412 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy