Veřejná zakázka: VZ 27.24 Oprava podlahy na chodbě 3.NP v ZŠ Provaznická 64, Ostrava – Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5172
Systémové číslo: P24V00000232
Evidenční číslo zadavatele: VZ 27.24
Spisová značka: S-JIH/043368/24
Datum zahájení: 18.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 27.24 Oprava podlahy na chodbě 3.NP v ZŠ Provaznická 64, Ostrava – Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava podlahy na chodbě 3.NP v ZŠ Provaznická 64, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající v realizaci opravy dlážděné podlahy na chodbě ve 3.NP budovy školy. Vybourá se stávající keramická dlažba a sokl včetně cementového potěru v tl. 30 mm, odstraní se separační vrstva – asfaltový pás. Na nový cementový potěr v tl. 40-50 mm se provede samonivelační stěrka, následně se položí jednak nová vinylová podlaha vč. soklové lišty MDF 40 mm a dále v místě navrhované učebny pak nové PVC s požadavkem elektrostaticky vodivého provedení vč. soklových lišt MDF folie výšky 40 mm v barvě krytiny. V podlaze budou provedeny dilatace, v místě dveřních otvorů pak demontáž a zpětná montáž stávajících prahů, opraví se výmalba a ochranný olejový nátěr stěn, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 03/2024 pod zakázkovým číslem: VIII/2024.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Předpokládaná doba plnění: 7/2024 – 8/2024.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 493 311 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy