Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“
Odesílatel Radomíra Marenczoková
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2021 09:02:54
Předmět VZ 98.21 Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
přílohou Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky, včetně zadávacích podmínek k veřejné zakázce VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“.
S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- VZ_98_21__Vyzva_vc_zadavacich_podminek.pdf (957.48 KB)