Veřejná zakázka: VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3436
Systémové číslo: P21V00000745
Evidenční číslo zadavatele: VZ 98.21
Datum zahájení: 12.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající ve vybudování venkovní plošiny přes dvě patra dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielou Práškovou, IČO: 05335639, v 12/2019 pod zakázkovým číslem 19-002-4.

Součástí díla je i přeložka plynárenského zařízení ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. Zhotovitel se zavazuje provést přeložku plynárenského zařízení v souladu se "Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících", která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 4 této výzvy). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s jejím obsahem a podpisem smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky je splněna povinnost objednatele zavázat zhotovitele k provedení jednotlivých úkonů specifikovaných ve výše uvedené smlouvě.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy