Veřejná zakázka: VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3436
Systémové číslo: P21V00000745
Evidenční číslo zadavatele: VZ 98.21
Datum zahájení: 12.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající ve vybudování venkovní plošiny přes dvě patra dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielou Práškovou, IČO: 05335639, v 12/2019 pod zakázkovým číslem 19-002-4.

Součástí díla je i přeložka plynárenského zařízení ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. Zhotovitel se zavazuje provést přeložku plynárenského zařízení v souladu se "Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících", která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 4 této výzvy). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s jejím obsahem a podpisem smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky je splněna povinnost objednatele zavázat zhotovitele k provedení jednotlivých úkonů specifikovaných ve výše uvedené smlouvě.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky