Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace díla v kalendářních dnech od zahájení díla (dle čl. V. odst. 1. písm. b) max. 120 kalendářních dnů
Jednotka: kalendářní den
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 12 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

120 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět