Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZ 100.21 „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení“
Odesílatel Radomíra Marenczoková
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2021 09:45:11
Předmět VZ 100.21 Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
přílohou Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky, včetně zadávacích podmínek k veřejné zakázce VZ 100.21 „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení“.
S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- VZ_100_21__Vyzva_vc_zadavacich_podminek.pdf (534.76 KB)