Veřejná zakázka: VZ 100.21 „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3439
Systémové číslo: P21V00000748
Evidenční číslo zadavatele: VZ 100.21
Datum zahájení: 12.11.2021
Nabídku podat do: 25.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 100.21 „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení” dle projektové dokumentace zpracované firmou wamp in, s.r.o., IČO: 25358928 v 1/2021, spočívající v odstranění stávajícího prvku, úpravě podkladu a vybudování dětského hřiště, oplocení (72 m, dvě branky), mlatového chodníku s obrubníky (52 m) a osazení městského mobiliáře (lavičky, koše). Hřiště - povrch z lité pryže s grafikou, bude vybaveno herní sestavou, kolotočem, 2 pružinové a závěsná houpačka vše vč. dopadové plochy u těchto prvků, pískovištěm, domečkem. Terénní úpravy.
Geometrický plán, zaměření skutečného provedení stavby. Revize. Provozní řád hřiště. Kolaudace.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 253 233 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky