Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 101.21 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2022
Odesílatel Kateřina Gemrotová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2021 08:45:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážený dodavateli,
zadavatel veřejné zakázky VZ 101.21 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2022 tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a uveřejňuje novou přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy.

S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- vz101_21_Vysvetleni_ZD_c2.pdf (297.04 KB)
- priloha_c._1_smlouvy_-_specifikace_predmetu.xlsx (13.43 KB)