Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Jednotková nabídková cena v Kč vč. DPH veškeré vytěžené dřevní hmoty jako celku za tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo / m3 dle přílohy č. 1B smlouvy
Jednotka: Kč vč. DPH/m3
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět