Veřejná zakázka: 2. dílčí část VZ 04.23 - kácení dřevin

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4270
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ 04.23 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih

Název a popis předmětu

  • Název: 2. dílčí část VZ 04.23 - kácení dřevin
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
2. dílčí část - kácení dřevin, a to pokácení dřevin dle předaných mapových podkladů včetně odklizení větví a části kmenů, jejich likvidace, maximální možná výška pařezů po skácení dřeviny bude 1/3 průměru kmene na pařezu, v městském obvodě Ostrava - Jih dle předaných mapových podkladů včetně odklizení dřevní hmoty, dle Standardů péče o přírodu a krajinu, řada A - kácení stromů, vydaných Lesnickou a dřevařskou fakultou, Mendelovy univerzity v Brně a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, podrobněji viz https://nature.cz/web/cz/platne-standardy


Předpokládaná hodnota

  • 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky