Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Hodinová sazba za výkon TDI v Kč bez DPH (max. 700,00 Kč/hod. bez DPH)
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 75 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

700 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět