Veřejná zakázka: VZ 27.2023 TDI na „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4584
Systémové číslo: P23V00000361
Evidenční číslo zadavatele: VZ 27.2023
Spisová značka: S-JIH/065501/23 (uzavřeno)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
VZ 59.22 DNS Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací
Kategorie DNS: 1. Pozemní stavby
Datum zahájení: 23.06.2023
Nabídku podat do: 17.07.2023 09:25

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 27.2023 TDI na „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zajištění záležitostí příkazce tím, že bude vykonávat odborně a podle pokynů příkazce, v rozsahu stanoveném Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP”) inženýrsko-investorskou činnost a stavebně-technický dozor investora v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, s platnými závaznými technickými normami, s projektovou dokumentací, vč. plnění vyplývajících a souvisejících závazků pro řádné provedení stavby specifikovaných v zadávacích podmínkách při realizaci výše uvedené stavby.
Kategorie 1: Pozemní stavby
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění této veřejné zakázky.
Projektová dokumentace k výše uvedené stavbě je dostupná na profilu zadavatele viz VZ 20.23
https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_4415.html

Předpokládaná doba realizace: 08/2023 – 11/2023, na základě výzvy objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky