Dynamický nákupní systém: VZ 59.22 DNS Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000489
Spisová značka: S-JIH/081365/22
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-034454
Datum otevření: 29.08.2022
Datum zavedení: 02.11.2022 00:00
Datum ukončení: 31.12.2024 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: VZ 59.22 DNS Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací
 • Druh zakázek v DNS: Služby
 • Stručný popis předmětu:
  Zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na výkon inženýrsko-investorské činnosti a stavebně technického dozoru při realizaci stavebních a jiných prací městského obvodu Ostrava-Jih, dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace. Poskytování služeb dle oboru autorizace dané kategorie.
  Veřejná zakázka je rozdělena do 4 kategorií dle oboru autorizace.

  Kategorie 1: Pozemní stavby
  Kategorie 2: Dopravní stavby
  Kategorie 3: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  Kategorie 4: Technika prostředí staveb

  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude za zadavatelem stanovených všeobecných obchodních podmínek zajištění odborného výkonu inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického dozoru investora při realizaci konkrétních staveb a plnění dalších souvisejících závazků specifikovaných v zadávací dokumentaci konkrétních dílčích zakázek DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 10 578 513 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Položky předmětu

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS