Veřejná zakázka: VZ 32.2023 TDI na akci: „Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4594
Systémové číslo: P23V00000371
Evidenční číslo zadavatele: VZ 32.2023
Spisová značka: S-JIH/067260/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
VZ 59.22 DNS Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací
Kategorie DNS: 1. Pozemní stavby
Datum zahájení: 28.06.2023
Nabídku podat do: 19.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 32.2023 TDI na akci: „Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zajištění záležitostí příkazce tím, že bude vykonávat odborně a podle pokynů příkazce, v rozsahu stanoveném Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP”) inženýrsko-investorskou činnost a stavebně-technický dozor investora v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, s platnými závaznými technickými normami, s projektovou dokumentací, vč. plnění vyplývajících a souvisejících závazků pro řádné provedení stavby specifikovaných v zadávacích podmínkách při realizaci výše uvedené stavby.
Kategorie 1: Pozemní stavby
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění této veřejné zakázky.
Projektová dokumentace k výše uvedené stavbě je dostupná na profilu zadavatele viz veřejná zakázka VZ 41.23
https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_4513.html

Předpokládaná doba realizace: 08-09/2023-04/2024

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky