Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Součet výší nabídkových cen v Kč bez DPH za 1.3 Monitoring a likvidaci štěnic ve 2 fázích; 1.4 Každý další postřik štěnic při opakovaném výskytu štěnic nebo preventivní postřik
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 85 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět