Veřejná zakázka: VZ 85.23 dílčí část 1 – dezinsekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4832
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ 85.23 Provádění dezinsekce, deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Název a popis předmětu

  • Název: VZ 85.23 dílčí část 1 – dezinsekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem u dílčí části této veřejné zakázky na průběžné zajišťování dezinsekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- monitoring a likvidace štěnic;
- dezinsekce mravenců, švábů, rusů a jiného lezoucího hmyzu;
- likvidace bodavého hmyzu.


Předpokládaná hodnota

  • 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky