Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty podání nabídek
Číslo jednací ve SpSl JIH/017346/23/OVZ/Mar
ID ve SpSl ov71ezF230003324Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 10.23 „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“, spočívající ve výměně oken mateřské školy, a to včetně vnějších i vnitřních parapetů. Okna budou stejných rozměrů a stejného členění jako okna stávající. Součástí realizace díla je i zednické zapravení a výmalba. Nedílnou součástí zakázky je i fyzické zaměření oken. Dále bude provedena stínící technika v podobě venkovních žaluzií s elektrickým ovládáním, místně budou také osazeny sítě proti hmyzu, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o., IČO: 10853944 v 07/2022.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Předpokládaná doba plnění: 07/2023 – 08/2023
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: (https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Ing. Radomíra Marenczoková, DiS.
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 330
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.02.2023 10:00
Datum zahájení: 09.02.2023 12:17
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: