Veřejná zakázka: VZ 10.23 „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4294
Systémové číslo: P23V00000070
Evidenční číslo zadavatele: VZ 10.23
Spisová značka: S-JIH/015677/23
Datum zahájení: 09.02.2023
Nabídku podat do: 07.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 10.23 „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“, spočívající ve výměně oken mateřské školy, a to včetně vnějších i vnitřních parapetů. Okna budou stejných rozměrů a stejného členění jako okna stávající. Součástí realizace díla je i zednické zapravení a výmalba. Nedílnou součástí zakázky je i fyzické zaměření oken. Dále bude provedena stínící technika v podobě venkovních žaluzií s elektrickým ovládáním, místně budou také osazeny sítě proti hmyzu, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o., IČO: 10853944 v 07/2022.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Předpokládaná doba plnění: 07/2023 – 08/2023

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 049 794 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy