Veřejná zakázka: VZ 10.23 „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4294
Systémové číslo: P23V00000070
Evidenční číslo zadavatele: VZ 10.23
Spisová značka: S-JIH/015677/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 09.02.2023
Nabídku podat do: 07.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 10.23 „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh – výměna oken“, spočívající ve výměně oken mateřské školy, a to včetně vnějších i vnitřních parapetů. Okna budou stejných rozměrů a stejného členění jako okna stávající. Součástí realizace díla je i zednické zapravení a výmalba. Nedílnou součástí zakázky je i fyzické zaměření oken. Dále bude provedena stínící technika v podobě venkovních žaluzií s elektrickým ovládáním, místně budou také osazeny sítě proti hmyzu, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o., IČO: 10853944 v 07/2022.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Předpokládaná doba plnění: 07/2023 – 08/2023

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 049 794 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky