Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: S-O-D Holding s.r.o.
IČO: 26830272
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 1 099 450,96 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 330 335,66 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 25.04.2023