Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty
Číslo jednací ve SpSl JIH/020997/23/OVZ/Gru
ID ve SpSl ov71ezF230003342Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 11.23 Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající ve výměně stávajícího oplocení kolem mateřské školy na ul. Adamusova 1041/7 v Ostravě - Hrabůvce (na pozemku parcelní č. 303/35, k. ú. Hrabůvka). Součástí realizace bude také kácení 2 ks dřevin vč. náhradní výsadby s následnou péčí o vysazené dřeviny.
Realizace bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby: „Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka“, zpracované společností Ing. Vladimír Slonka, IČO: 11193841, datum 12/2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace této výzvy.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Mgr. Markéta Grünspanová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 452
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.03.2023 10:00
Datum zahájení: 09.02.2023 12:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: