Veřejná zakázka: VZ 11.23 Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4308
Systémové číslo: P23V00000084
Evidenční číslo zadavatele: VZ 11.23
Spisová značka: S-JIH/015709/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 09.02.2023
Nabídku podat do: 01.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 11.23 Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající ve výměně stávajícího oplocení kolem mateřské školy na ul. Adamusova 1041/7 v Ostravě - Hrabůvce (na pozemku parcelní č. 303/35, k. ú. Hrabůvka). Součástí realizace bude také kácení 2 ks dřevin vč. náhradní výsadby s následnou péčí o vysazené dřeviny.
Realizace bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby: „Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka“, zpracované společností Ing. Vladimír Slonka, IČO: 11193841, datum 12/2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 003 218 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky