Veřejná zakázka: VZ 11.23 Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4308
Systémové číslo: P23V00000084
Evidenční číslo zadavatele: VZ 11.23
Spisová značka: S-JIH/015709/23
Datum zahájení: 09.02.2023
Nabídku podat do: 01.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 11.23 Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající ve výměně stávajícího oplocení kolem mateřské školy na ul. Adamusova 1041/7 v Ostravě - Hrabůvce (na pozemku parcelní č. 303/35, k. ú. Hrabůvka). Součástí realizace bude také kácení 2 ks dřevin vč. náhradní výsadby s následnou péčí o vysazené dřeviny.
Realizace bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby: „Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka“, zpracované společností Ing. Vladimír Slonka, IČO: 11193841, datum 12/2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 003 218 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy