Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 6
Číslo jednací ve SpSl JIH/112336/23/OVZ/Rár
ID ve SpSl ov71ezF230003741Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 70.23 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina” dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Jiřím Lampou, Pod Haškovcem 1553, 742 58 Příbor, IČO 43574033, pod zakázkovým číslem 07/09/2022, která je přílohou č. 4 ZD.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: Bc. Renáta Rárová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 355
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.12.2023 10:00
Datum zahájení: 13.10.2023 08:16
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: