Profil zadavatele: Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
  • IČO: 70978379
  • Adresa:
    Klegova 1398/27
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_146.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava keramických soklů na chodbách a schodišti pavilonu B ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2019 04.06.2019 15:30
Údržba travnatých hřišť v areálu ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 15.04.2019 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016