Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
  • IČO: 70631743
  • Adresa:
    Krestova 1387/36a
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_147.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-021322

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka mezigeneračního hřiště
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2021 11.06.2021 10:00
Ozdravný pobyt pro děti ZŠ a MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.01.2019 11.01.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016