Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
  • IČO: 70631751
  • Adresa:
    Václava Košaře 121/6
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_151.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-021552

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení