Profil zadavatele: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
  • IČO: 70944661
  • Adresa:
    Františka Formana 268/45
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_152.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení